PL 00 48 501 33 48 22, ES 34 641 63 41 55 office@art-vida.com

Nieruchomości w Hiszpanii

Oferujemy konsultację z niezależnym Doradcą  ds. Nieruchomości przed zakupem jak również kompleksową obsługę procesów na rynku nieruchomości w Hiszpanii.

Dbamy o to byś wiedział co kupujesz, co otrzymasz i ile zapłacisz. Działamy niezależnie od Agencji Nieruchomości, sprawdzamy bez zobowiązań wartość nieruchomości na rynku.

Pomagamy podejmować właściwe decyzje w trosce o Twój spokój. Potrafimy doradzić, ale też odradzić.

Przeprowadzamy bezpiecznie przez szereg formalności i czynności  podczas transakcji nieruchomości.

Pomagamy obcokrajowcom w zrealizowaniu zakupu nieruchomości zgodnie z hiszpańskimi przepisami.

Jeśli masz zamiar zakupić nieruchomość skontaktuj się z nami pomożemy Ci dokonać najlepszego wyboru i zadbamy o

Nasza działalność na rynku nieruchomości:

 • Negocjacja umowy przedwstępnej
 • obsługę procedury nabycia i zbycia nieruchomości,
 • obsługę sprzedaży z opcją wynajmu
 • zagadnienia związane z finansowaniem nieruchomości (negocjacje umów pożyczek, kredytów i gwarancji);

Kompleksowa obsługa zakupu prowadzi Doradca ds.. Nieruchomości w ścisłej współpracy z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie zarządzania nieruchomości.

Czynności doradczo – prawne przy zakupie nieruchomości:

 • wycena wartości nieruchomości w oparciu, o którą negocjujemy cenę nieruchomości dla Klienta
 • sprawdzenie nieruchomości stanu technicznego
 • uzyskanie numeru N.I.E.
 • założenie konta bankowego w hiszpańskim banku (płatność za nieruchomość odbywa się w formie czeku bankowego podczas podpisywania aktu notarialnego
 • analiza i negocjacja umowy przedwstępnej
 • weryfikacja stanu prawnego  nieruchomości
 • umowa kupna sprzedaży nieruchomości wraz z tłumaczeniem symultanicznym podczas zakupu
 • dokonanie czynności po zakupie takich jak opłata podatków i wpis do rejestru nieruchomości, a także zmiana podmiotu na umowach usługowych

Zakup nieruchomości

Na podstawie hiszpańskich przepisów prawa cywilnego umowa zawarta bez dotrzymania formy aktu notarialnego jest umową ważną i odnoszącą wszelkie skutki prawne. Zatem należy mieć na uwadze, że tzw. umowa przedwstępna już jest umową zakupową, co oznacza, że warunki w niej zawarte są wiążące dla stron. Jest to błąd często popełniany przez Polaków kupujących nieruchomość w Hiszpanii, których dziwi fakt niemożności wycofania się z umowy podpisanej w zwykłej formie bez konsekwencji z tym związanych.  Zatem analizie prawnej powinna zostać poddana zarówno umowa zawarta w formie zwykłej jak i umowa notarialna.

Dodatkowo hiszpańskie prawo dokładnie określa  tytuły kosztów zakupu po stronie Kupującego i Sprzedającego, często kiedy kupujący jest Obcokrajowcem, deweloperzy stosują praktyki przenoszenia większości kosztów związanych z transakcją, w umowie przedwstępnej, która jest wiążąca i na jej podstawie sporządzany jest akt notarialny zakupu.

Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego  powinien być zweryfikowany pod kątem  pozwolenia na użytkowanie – dokument , w którym urząd danego miasta zaświadcza, że nieruchomość jest zdatna do zamieszkania, i który będzie podstawą do uzyskania przyłączy energii i wody.

Zakup działek gruntowych tutaj bardzo ważna jest analiza wypisu z katastru i z planu zagospodarowania przestrzennego, który dostarcza informacji, o klasie gruntu i późniejszej możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto, każdy zakup nieruchomości  należy zweryfikować  w zakresie  zaległości z opłatami w stosunku do urzędu miasta, czy też podatkami, w celu wyeliminowania możliwości zakupu nieruchomości zadłużonej.

Kolejną bardzo ważną kwestią  jest analiza statutu wspólnoty mieszkaniowej, który stanowi o zasadach korzystania z części wspólnych nieruchomości, ale również o kwestiach estetyki całego budynku, zachowaniach na balkonach i tarasach nieruchomości, itp.

Czynności doradczo – prawne przy zakupie nieruchomości:

 • wpis własności umowy kupna sprzedaży (aktu notarialnego) do rejestru nieruchomości
 • powiadomienie Urzędu Miasta odpowiedniego dla miejsca położenia nieruchomości
 • Otwarcie umów  z usługodawcami mediów, podłączenie mediów
 • uiszczenie odpowiednich podatków od zakupu do Hiszpańskiego Urzędu Skarbowego
 • przy zakupie nieruchomości, w zależności od tego czy nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego, kupujący zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zakupu uiścić właściwy podatek:

podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 10% (dla nieruchomości z rynku wtórego)

podatek od aktów notarialnych w wysokości 1,5% (dla nieruchomości z rynku pierwotnego)

podatek VAT doliczony do ceny netto nieruchomości odprowadzany jest do skarbu państwa przez dewelopera.

Nasz Doradca niezobowiązująco wyceni wybraną nieruchomość na rynku hiszpańskim oraz zweryfikuje stan prawny nieruchomości (obciążenia, właściciele) co jest bardzo ważne przed zakupem.

 

ZAUFAJ NASZYM DORADCOM

 

Zapraszamy do kontaktu z nami nasz Doradca przeprowadzi Państwa bezpiecznie przez cały proces, zweryfikuje Państwa wybory w agencjach nieruchomości  i skutecznie wynegocjuje finalną cenę lub przygotuje dla Państwa ofertę na podstawie naszej wewnętrznej bazy nieruchomości. Nasi Doradcy ściśle współpracują z prawnikiem, który profesjonalnie zadba o każdą czynność przy zakupie.