PL 00 48 501 33 48 22, ES 34 641 63 41 55 office@art-vida.com

UBEZPIECZENIA

Rozpoznajemy uprawnienia  do otrzymania lub przeniesienia w ramach krajów UE ubezpieczeń na terenie Hiszpanii.

Dotyczy wszelkich ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych, na życie, od nieszczęśliwych wypadków, pojazdów, majątkowych oraz ubezpieczeń i prawa do usług medycznych.